Ýaponlardan Ylham beriji sözler

Ýaponiýada iň köp( uzyn)  we sagdyn ýaşaýan halkyň adasy bolan Okinawa adasy uzyn yaşaýşyň adasy …