Ýaponlardan Ylham beriji sözler

Ýaponiýada iň köp( uzyn)  we sagdyn ýaşaýan halkyň adasy bolan Okinawa adasy uzyn yaşaýşyň adasy …

Ikigai näme?

    Köp kişiniň bilýän, Yapon halkynynyň ýaşaýyş stili: Ikigai. Ikigai bu Yapon halkynyň  ýaşaýyş …