http://kamillik.com/sitemap.xml

KÄMILLEŞ

Syýahat Edeli

Fewral aýynda dogulmak bagtmy?

Täze 2018-2019 njy okuw ýyly hem bosagada. Her kim okuwa başlamak üçin taýýarlyk görýäler.  1-nji …
New

Talyplar üçin  peýdaly 13 sany internet çeşmesi

Elbetde her bir talypda bolşy ýaly talyplyk döwri gaty çalt geçyär. Sapaklar, sosial durmuş , …

Has gowy  öwrenmek üçin S.O.D.G.A usuly

Biz islesekde islemesekde gündelik durmuşda hemişe bir zatlar öwrenyäris,beýnimiz durman işleyär. Sebäbi adamyň beýni bir …

MAKSADA OKGYNLYK

    Seinfeld kim diýip sorasam belkide bu adamy tanamaýan ýokdyr. Seinfeld bu amerikan wäşisi bolup ol …

Gygyrmaýan ene

             Çagalyk döwrümize seretsek urman, sögülmän ulalanymyz az bolsa gerek. …

Toprak bilen meşgullanýan çagalar has zehinli!

Geçirilen barlaglarda mekdep bagynda bag-bakjaçylyk bilen meşgullanýan okuwçylar meşgullanmaýan okuwçylara görä sapaklarynda has gowy netije …